Kokybė
Kokybė
Pagrindinis mūsų kompanijos veiklos tikslas yra suteikti klientams šiuolaikines, kokybiškas dantų implantų sistemas, atitinkančias visus klientų poreikius, taip pat užsitarnauti klientų pasitikėjimą bei gauti pastovų pelną įmonei. "TRATE AG" garantuoja produkcijos atitiktį Tarybos medicinos direktyvos 93/42 / ЕЕС reikalavimams.
Aukštos kvalifikacijos komanda Kompaniją sudaro skirtingų sričių darbuotojai ir įgaliotieji partneriai. Jie yra idėjų ir veiksmų šaltiniai, reikalingi sėkmingam minėtų tikslų įgyvendinimui. "TRATE AG" teikia reikiamą personalo mokymą, profesinį tobulėjimą, karjeros galimybes. Kiekvienas įmonės darbuotojas yra atsakingas už jo atlikto darbo kokybę. Kompanija aktyviai bendradarbiauja su tiekėjais turint tikslą - gamyboje naudoti aukštos kokybės žaliavas, komponentus ir paslaugas. Gamindami produktus ir tikrindami jų kontrolę, mes naudojame šiuolaikines technologijas, įrangą, matavimo prietaisus, kurie užtikrina stabilią ir aukštą mūsų gaminių kokybę. TRATE AG rūpinasi savo klientais, todėl mums svarbu nustatyti ir įvykdyti klientų dabartinius reikalavimus bei analizuoti būsimus. Siekiame viršyti savo klientų lūkesčius, padidinti pasitikėjimą mūsų produktais. Įmonės veikla teisėta, atitinkanti visus tarptautinių teisės aktų normų ir reglamentų reikalavimus. Pagrindinis TRATE AG veiklos aspektas, padedantis siekti pagrindinio tikslo, yra kokybės vadybos sistemos, toliau vadinamos QMS, kūrimas, dokumentavimas, įdiegimas ir priežiūra, atitinkanti Tarptautinės prekybos organizacijos standartą ISO 13485.
Aukšta kokybė visuose etapuose
Klientų pasitenkinimas
Laikomasi nacionalinių normų
Laikomasi tarptautinių standartų
TRATE AG vadovai prisiima atsakomybę už minėtų Bendrovės kokybės politikos principų įgyvendinimą, užtikrina veiksmingos kokybės vadybos sistemos atitiktį tarptautinio standarto ISO 13485 reikalavimams ir jos veiklos tobulinimui.