Базалните импланти се користат за да се создадат повеќеделни  реставрации во горната и долната вилица. Тие можат да бидат поставени во отворот од екстракцијата како и во здрава коска. Структурните карактеристики овозможуваат поставување во коска што е дефицитарна во висина и ширина. Тие може да се постават со флап или флаплес техника.

Може да се користат за заобиколување на мандибуларниот нерв и за поврзување на кортикалната коска на спојот на птеригоидот со максиларната коска. Може да се користи во комбинација со компресивни импланти.
Може да биде свиткан до 15 ° по поставување на имплантот.

Широк спектар на големини

Од кратки и широки до тенки и долги со кратки и долги вратови


Одлична заштита
од воспаление околу имплантот

Dental implant Basal


Различни површини

Полирани, пескарени и елоксирани (анодизирани)

Долг полиран и совитлив врат

Во зависност од должината на имплантот , абатментот може да се свитка до 15 ° додека имплантот е поставен во коската.

Полираната површина штити од акумулација на бактерии во горниот дел на имплантот

Class leading surface purity
according to SEM surface analyses
“Quality evaluation of 120 sterile-packed implants”

Големини: од кратки и широки до тенки и долги

Ø 3.5 mm Ø 4.5 mm Ø 5.5 mm Ø 6.5 mm Ø 8.5 mm Ø 10.5 mm
L 8mm

d
S
A
a

B3508

1.64 mm
44.73 mm2
9.6°
60.85°

B4508

1.80 mm
67.50 mm2
9.0°
84.42°

B5508

2.00 mm
101.32 mm2
10.38°
94.89°

B6508

2.00 mm
119.77 mm2
10.38°
113.02°

B8508

2.00 mm
143.31 mm2
10.48°
137.77°

L 10mm

d
S
A
a

B3510

1.64 mm
59.87 mm2
6.31°
34.38°

B4510

1.80 mm
90.26 mm2
5.99°
51.11°

B5510

2.00 mm
97.47 mm2
9.44°
66.52°

B6510

2.00 mm
112.96 mm2
9.44°
82.24°

B8510

2.00 mm
117.66 mm2
9.44°
79.50°

B1110

2.60 mm
145.09 mm2
5.02°
80°

L 12mm

d
S
A
a

B3512

1.64 mm
79.75 mm2
4.71°
32.67°

B4512

1.80 mm
122.13 mm2
4.49°
49.64°

B5512

2.00 mm
129.39 mm2
6.93°
44.31°

B6512

2.00 mm
131.91 mm2
6.93°
56.66°

B8512

2.00 mm
117.66 mm2
9.44°
79.50°

B1112

2.60 mm
145.09 mm2
5.02°
80°

L 14mm

d
S
A
a

B3514

1.64 mm
79.75 mm2
4.71°
32.67°

B4514

1.80 mm
122.13 mm2
4.49°
49.64°

B5514

2.00 mm
141.64 mm2
6.43°
43.81°

B6514

2.00 mm
149.84 mm2
6.31°
56.07°

B8514

2.00 mm
117.66 mm2
9.44°
79.50°

B1114

2.60 mm
145.09 mm2
5.02°
80°

L 16mm

d
S
A
a

B3516

1.64 mm
79.75 mm2
4.71°
32.67°

B4516

1.80 mm
122.13 mm
188.4 mm2
4.49°
49.64°

B5516

2.00 mm
167.49 mm2
6.43°
43.81°

B6516

2.00 mm
149.84 mm2
6.31°
56.07°

B8516

2.00 mm
280.48 mm2
6.08°
80.33°

L 18mm

d
S
A
a

B3518

1.64 mm
102.52 mm2
3.75°
31.65°

B4518

1.80 mm
157.82 mm2
3.59°
48.76°

B5518

2.00 mm
182.28 mm2
5.16°
42.50°

B8516

2.00 mm
351.82 mm2
4.93°
79.47°

L 20mm

d
S
A
a

B3520

1.64 mm
126.02 mm2
3.12°
30.97°

B4520

1.80 mm
195.22 mm2
2.90°
48.16°

B5520

2.00 mm
225.67 mm2
4.31°
41.62°

L 22mm

d
S
A
a

B3522

1.64 mm
145.49 mm2
2.67°
30.48°

B4522

1.80 mm
224.63 mm2
2.56°
47.74°

L 24mm

d
S
A
a

B3524

1.64 mm
165.38 mm2
2.33°
30.12°

B4524

1.80 mm
254.94 mm2
2.24°
47.42°

L 26mm

d
S
A
a

B3526

1.64 mm
187.79 mm2
2.07°
29.84°

B4526

1.80 mm
286.65 mm2
1.99°
47.17°

open-dental-comunity

  • Идеални за ресорбирани делови од коската
  • Се оптоваруваат веднаш по поставувањето
  • Се поставуваат во отвор од изваден заб
  • Одлична заштита од воспаление околу имплантот
  • Прилагодување на аголот на имплантот до 15 °