Се користат за креирање на цементни стоматолошки конструкциии и конструкции со завртки со латерално фиксирање. Гингивалниот дел е дизајниран врз основа на детална анализа на цервикалната зона на природен заб. Анатомската форма на абатментот овозможува да се работи со субкрестална позиција на имплантот и значително го намалува времето обично потрошено за стругање на стандардните абатменти.


Достапни во прави и аголни верзии.
Се испорачуваат со посебно спакувана
лабораториска завртка за прицврстување(SL8 – црвена)
и клиничка завртка (S8 – зелена).

 

Површина

Абатментот е направен од Ti6Al4V, полиран и елоксиран во златна боја, овозможувајќи да се постигне подобра естетика во меките ткива.

Внатрешен навој

Едноставно отстранување на абатментот со клуч за отстранување(SR), елиминирајќи несакана сила на имплантот во случај на дополнително фиксирање.

 

Конусна врска

Заедно со хексот ви овозможува безбедно заклучување на абатментот, создавање на цврста врска со имплантот и спречување на несакани микродвижења.

Anatomical Dental Abutment A4A25 cuted

Dental abutments

Straight 15° 25°
1 mm A1 A1A15 A1A25
2 mm A2 A2A15 A2A25
3 mm A3 A3A15 A3A25
4 mm A4 A4A15 A4A25

Anatomical Dental Abutments

A1N Dental Abutment
A1N

Тесни

Се користат за правење цементирани стоматолошки конструкции и конструкции со завртки со латерална (странична) фиксација во случаи на недостаток на простор за поставување на анатомски абатмент и кога имплантите се поставени на или над нивото на гингивата. Се испорачуваат со посебно спакувани SL8 лабораториска завртка и  S8  клиничка завртка.

Narrow Dental Abutment

Се користи за да се создаде единечна цементирана стоматолошка конструкција во џвакалната област и да се подготват времени конструкции за импланти кои можат веднаш да се оптоварат.


Прилагодливи само по висина. Хоризонталниот ограничувачки маркер спречува абатменментите да бидат скратени за повеќе од 4 мм, обезбедувајќи стабилна фиксација.


Се испорачува со BP горлива капа за да се обезбеди прецизно налегнување на металното тело и да се спречи неуспех при цементирањето. Се испорачува со посебно спакувани SL8 лабораториска завртка за фиксирање и S8 клиничка завртка.

Конусна врска

заедно со хексот ви овозможува безбедно заклучување на абатментот, создавање на цврста врска со имплантот и спречување на несакани микродвижења.

 

Внатрешен навој

Едноставно отстранување на имплантот со клуч за отстранување(SR), елиминирајќи несакани сили на имплантот во случај на дополнителна фиксација.

 

Површина

Абатментот е направен од Ti6Al4V, полиран и елоксиран во златна боја, овозможувајќи да се постигне подобра естетика во меките ткива.

Transgingival dental abutment AT3+BP Cuted

Transgingival dental abutment

Dental Abutment Burnout Cap BP
BP

Burnout (согорлива) капа

Се користи за да се подготви високо-прецизно метално куќиште за прецизно налегнување и за да се спречи неуспех при цементирањето, што е исклучително важно кога се прават единечни цементирани конструкции во џвакалната област.

Narrow Dental Abutment

Dental Implant Burnout cap