Polityka jakości

Głównym celem działalności firmy TRATE AG jest dostarczanie do konsumentów nowoczesnych systemów implantów stomatologicznych i stabilnej, gwarantowanej jakości, które spełniają wszystkie wymagania zdobywając zaufanie konsumentów. Przedsiębiorstwo gwarantuje zgodność produkcji do wymogów dyrektywy 93/42 / ЕЕС «dotyczącej wyrobów medycznych» i wymagań międzynarodowych norm, które obejmują produkcję.

Działalność przedsiębiorstwa powinna być legalna i zgodna ze wszystkimi wymaganiami norm krajowych i regulacji przepisów prawnych.

Kluczowym aspektem działalności przedsiębiorstwa przyczyniającym się do osiągnięcia celu głównego, jest rozwój, dokumentacja, wprowadzanie i utrzymanie systemu zarządzania jakością, zwanego dalej QMS, który odpowiada międzynarodowym standardom  ISO 13485; oraz zwiększenie wydajności systemu.

Przedsiębiorstwo zależy od jego odbiorców, dlatego też spełniamy ich wszystkie wymogi, analizujemy przyszłe potrzeby, mając na celu przekraczać ich oczekiwania oraz zwiększyć ich zadowolenie z naszych produktów.

Aktywnie współpracujemy z naszymi dostawcami w celu wykorzystania surowców, materiałów, komponentów i usług najwyższej jakości w trakcie naszej działalności.

Podczas produkcji i sterowania produkcją, stosujemy nowoczesne technologie, sprzęt, instrumenty, urządzenia, które gwarantują stabilną i wysoką jakość naszej produkcji.

Podstawą naszej firmy są jej pracownicy wszystkich szczebli. Są oni źródłem pomysłów i działań niezbędnych do pomyślnego spełnienia deklarowanych zasad. Przedsiębiorstwo zapewnia niezbędne szkolenia personelu, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, a co za tym idzie, zwiększa ich zdolność do pracy z wyższymi wynikami. Każdy pracownik przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za jakość pracy wykonanej przez niego / niej.

Wiedza i wsparcie Polityki Jakości, udział w jego realizacji jest obowiązkiem każdego pracownika przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest tworzenie atmosfery zaufania, pracy zespołowej i wzajemnego szacunku, w którym będziemy pracować uczciwie, otwarcie i przyzwoicie ze sobą.

Kierownictwo Przedsiębiorstwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za realizację wyżej wymienionych zasad polityki jakości w przedsiębiorstwie, gwarantuje zgodność efektywnego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 13485 oraz wzrostu jego wydajności.