UAB „TRATE“ įgyvendina projektą „Įmonės gamybinės bazės modernizavimas ir plėtra, diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto dėka įmonė planuoja įsigyti modernias tekinimo, frezavimo, šlifavimo, smėliavimo, lazeriavimo, kietinimo (grūdinimo) ir kokybės kontrolės stakles, anodavimo / elektropoliravimo įrenginių su vandens nuotekų filtravimo sistema, ėsdinimo įrenginį ir PVD dengimo sistemą. Šios investicijos leis efektyviai naudoti žaliavas, sunaudoti mažiau elektros energijos, poliravimo granulių bei tirpalų, gamybos procesuose taip pat ženkliai sumažės atliekų kiekis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1 374 247,40 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.