Pagrindinis mūsų įmonės veiklos tikslas – suteikti klientams modernias ir kokybiškas dantų implantų sistemas, atitinkančias visus klientų reikalavimus, įgyjant klientų pasitikėjimą ir gaunant nuolatinį pelną. TRATE AG garantuoja produkcijos atitiktį Tarybos medicinos direktyvos 93/42 / ЕЕС reikalavimams.

 • Aukštos kvalifikacijos komanda

  Įmonės pagrindas yra įvairių kvalifikacijų darbuotojai ir įgalioti partneriai. Tai yra idėjų ir veiksmų, reikalingų sėkmingam deklaruotų principų įgyvendinimui, šaltiniai. „TRATE AG“ teikia būtiną personalo mokymą, profesinį tobulėjimą, karjerą. Kiekvienas įmonės darbuotojas yra atsakingas už jo atlikto darbo kokybę.

 • Aukšta kokybė visuose etapuose

  Aktyviai bendradarbiaujame su mūsų tiekėjais, siekdami mūsų veiklos procese naudoti aukštos kokybės žaliavas, komponentus ir paslaugas. Gaminių gamybos ir kokybės kontrolės metu naudojame modernias technologijas, įrangą, matavimo prietaisus, kurie užtikrina stabiliai aukštą mūsų gaminių kokybę.

 • Klientų pasitenkinimas

  TRATE AG priklauso nuo savo klientų, todėl mes nustatome ir įvykdome jų dabartinius reikalavimus, analizuojame būsimus, siekiame viršyti jų lūkesčius, didinti jų pasitikėjimą mūsų produktais.

 • Laikomasi nacionalinių normų

  TRATE AG veikla turėtų būti teisėta ir atitikti visus nacionalinių teisės aktų norminių normų ir reglamentų reikalavimus.

 • Laikomasi tarptautinių standartų

  The key aspect of the activity of the TRATE AG, which contributes to the achievement of the main objective, is the development, documentation, introduction and maintenance of the Quality Management System, hereinafter referred to as QMS, which corresponds to the requirements of the International Standard ISO 13485, as well as increasing the performance of this system.

  Svarbiausias TRATE AG veiklos aspektas, padedantis pasiekti pagrindinį tikslą, yra kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS) kūrimas, dokumentavimas, įdiegimas ir priežiūra, atitinkančios tarptautinius reikalavimus. ISO 13485 standartas, taip pat padidina šios sistemos veikimą.


Aukščiausioji „TRATE AG“ vadovybė prisiima atsakomybę už pirmiau minėtų Bendrovės kokybės politikos principų įgyvendinimą, garantuoja efektyvios kokybės valdymo sistemos atitiktį tarptautinio standarto ISO 13485 reikalavimams ir jos veiklos rezultatų didinimui.