„TRATE“, UAB įgyvendina projektą „Naujos kartos dantų implantų pusgaminių gamybos proceso modernizavimas ir plėtra, diegiant didelio poveikio technologijas“. Projekto investicijos skirtos inovatyvaus, aukštos kokybės ir precizikos produkto gamybą . Projekto įgyvendinimo metu bus sustiprinta ir modernizuota įmonės gamybinė bazė, didės gamybos apimtys, darbo našumas, rinkai bus pasiūlytas analogų neturintis produktas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“.

    • Projekto finansavimas – 892.318 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
    • Projekto visų išlaidų suma – 1982930,00 Eur
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. gruodžio 29 d. iki 2021 m. vasario 28 d.

Pranešimas paskelbtas 2018 m. vasario 27 d.