Głównym celem działalności naszej Spółki jest dostarczanie klientom nowoczesnych systemów stomatologicznych z gwarantowanymi i stabilnymi jakościowo implantami, które spełniają wszystkie wymagania klientów, zdobywając zaufanie klientów i uzyskując stały zysk. TRATE AG gwarantuje zgodność produkcji z wymaganiami dyrektywy MDR 2017/745.

 • Zespół wysoko wykwalifikowany

  Podstawą naszej firmy są jej pracownicy na wszystkich poziomach i autoryzowani partnerzy firmy. Są oni źródłem pomysłów i działań niezbędnych do pomyślnego osiągnięcia zadeklarowanych zasad. TRATE AG zapewnia niezbędne szkolenia personelu, rozwój zawodowy, awans zawodowy, a tym samym zwiększa jego zdolność do pracy z lepszymi wynikami. Każdy pracownik Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez niego pracy.

 • Zespół wysoko wykwalifikowany

  Aktywnie współpracujemy z naszymi dostawcami, aby w procesie naszej działalności wykorzystywać wysokiej jakości surowce, komponenty i usługi. Podczas wytwarzania produktu i kontroli jakości stosujemy nowoczesne technologie, sprzęt, przyrządy, urządzenia pomiarowe, które gwarantują stabilną wysoką jakość naszych produktów.

 • Satysfakcja naszych klientów

  Firma TRATE AG zależy od swoich klientów, dlatego ustalamy i realizujemy ich bieżące wymagania, analizujemy ich przyszłe wymagania, staramy się przekraczać ich oczekiwania, zwiększać ich zadowolenie z naszych produktów.

 • Zgodnie z normami krajowymi

  Działalność TRATE AG powinna być legalna i odpowiadać wszystkim wymaganiom krajowych norm prawnych i regulacji.

 • Zgodnie z międzynarodowymi standardami

  Kluczowym aspektem działalności TRATE AG, która przyczynia się do osiągnięcia głównego celu, jest opracowanie, dokumentacja, wprowadzenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością, zwanego dalej SZJ (QMS), który odpowiada wymaganiom Międzynarodowego Standard ISO 13485, a także zwiększeniu wydajności tego systemu.


Najwyższe kierownictwo TRATE AG przejmuje odpowiedzialność za wdrożenie wyżej wymienionych zasad Polityki Jakości Spółki, gwarantuje zgodność efektywnego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami Międzynarodowej Normy ISO 13485 oraz wzrost jej wydajności.