Компресивниот имплант е едноделен имплант со компресивен навој. Тој се користи за повеќекратни реставрации со оптоварување веднаш во горната и долната вилица со соодветното коскено ткиво. Тој може да се користи во комбинација со базалните импланти и овозможува поставување со или без флап.

Правецот на абатментот може да се прилагоди со користење на посебен инструмент до 15 ° во однос на оската на имплантот. Може да се користи ,претпазливо,  при единечни реставрации во ситуации каде што се постигнува висока примарна стабилност при поставување.

Подобрена платформа

 • конус со висока прецизност
 • кружен индикатор
 • три вдлабнатини
 • оптимална големина
 • компактни димензии, со кружен индикатор и конус со висока прецизност со што се  обезбедува поточни и поестетски конструкции
 • трите вдлабнатини  го прават поставувањето на  имплантот побезбедно, заштитувајќи го абатментот од несакани оштетувања

Врат на имплантот

 • полирана површина
 • совитлив до 15 °
 • абатментот овозможува имплантите да бидат поставени
  на оптимална страна од коската
 • полираната површина штити од акумулација на бактерии во вратниот дел на имплантот

Dental implant Compressive bendable neck

Апикален дел

 • минимални димензии
 • овозможува избегнување на нервoт , што обезбедува поголеми можности во случаи со атрофија

Dental implant Compressive bendable neck

Dental implant Compressive implant

Коскен дел

 • посебен компресивен навој
 • радијален навој со микро простор
 • заострен
 • апикален дел – мал дијаметар
 • среден дел – среден дијаметар
 • вратен дел – голем дијаметар

Dental implant Compressive implant advantages

 • завртувајќи се во коската (cancellous tubercular) , специјалниот компресивен навој на имплантот произведува компресија, создавајќи слој на кортикална коска околу имплантот, со сигурно макрофиксирање
 • овозможува имплантот веднаш да се оптовари со висока примарна стабилност
 • овој компактен слој потоа се претвора во ретикуларна коска, која е придружена со остеоинтеграција

Dental implant Compressive advantage Dental implant Rootform advantage

Кортикалната коскена зона веднаш по
поставување на имплантот  и по 180 дена

Комбинацијата на овие фактори обезбедува успешна остеоинтеграција и сигурно и брзо функционирање на ортопедските конструкции, намалувајќи го времетраењето на третманот до три дена.

Големини: од кратки и широки до тенки и долги

D
d
d1
Ø 3.0 mm
1.9 mm
2.05 mm
Ø 3.5 mm
1.9 mm
2.05 mm
Ø 4.0 mm
1.9 mm
2.05 mm
Ø 4.5 mm
2.5 mm
2.35 mm
Ø 5.0 mm
2.5 mm
2.35 mm
Ø 5.5 mm
2.5 mm
2.55 mm
L 6mm

S
A

C3006

43.2 mm2
12.18°

C3506

48.5 mm2
17.66°

C4006

59.0 mm2
23.06°

C4506

73.4 mm2
21.99°

C5006

82.0 mm2
27.30°

C5506

88.1 mm2
32.49°

L 8mm

S
A

C3008

57.8 mm2
8.79°

C3508

65.2 mm2
12.77°

C4008

79.7 mm2
16.71°

C4508

100.1 mm2
15.93°

C5008

112.4 mm2
19.84°

C5508

120.9 mm2
23.7°

L 10mm

S
A

C3010

73.4 mm2
6.88°

C3510

81.8 mm2
10.00°

C4010

91.5 mm2
13.10°

C4510

116.8 mm2
12.48°

C5010

131.2 mm2
15.56°

C5510

138.8 mm2
18.62°

L 12mm

S
A

C3012

85.7 mm2
5.65°

C3512

96.8 mm2
8.21°

C4012

108.7 mm2
10.76°

C4512

139.3 mm2
10.25°

C5012

163.0 mm2
12.80°

C5512

168.5 mm2
15.33°

L 14mm

S
A

C3014

99.3 mm2
4.79°

C3514

111.4 mm2
6.96°

C4014

127.6 mm2
9.13°

C4514

162.1 mm2
8.70°

C5014

178.5 mm2
10.86°

C5514

191.4 mm2
13.02°

L 16mm

S
A

C3016

117.7 mm2
4.16°

C3516

127.9 mm2
6.05°

C4016

145.9 mm2
7.93°

C4516

183.5 mm2
7.55°

L 18mm

S
A

C3018

127.7 mm2
3.67°

C3518

145.5 mm2
5.34°

C4018

163.9 mm2
7.01°

C4518

205.8 mm2
6.67°

L 20mm

S
A

C3020

143.3 mm2
17.66°

C3520

160.7 mm2
4.78°

C4020

180.4 mm2
6.28°

C4520

229.3 mm2
5.98°

Dental implant Compressive